Installaties in de stad

Parade Sauvage

Art & contre-culture autour des sixties
Parade Sauvage
17 okt 2015
24 jan 2016

De tentoonstelling Parade sauvage, een titel die verwijst naar een gedicht van Rimbaud, toont het verzet van kunstenaars tegen het burgerlijke conformisme in de jaren ‘60. Aan de hand van diverse thema’s toont het parcours de culturele tegenbeweging die in die tijd ontstond:

Ecologie: om kunst te linken aan natuur geven de kunstenaars aan die laatste volop ruimte tot expressie, waarbij ze teruggrijpen naar technieken als afdrukken of imitatie.
Anarchie: bij wijze van kritiek op de massamedia spelen de kunste-
naars met de beelden en woorden van het kapitalistische systeem in collages, affi ches, pamfl etten, enz.
Travestie: bij wijze van verzet tegen het maatschappelijk conformisme gaan kunstenaars zich vermommen als dandy’s en poseren met een overdaad aan accessoires en make-up.
Ritualisme: om uiting te geven aan collectieve of individuele trauma’s, zoeken kunstenaars aansluiting bij primitieve uitdruk-
kingsvormen zoals bodybuilding of off errituelen.

Met werken van: Andy Warhol, Asger Jorn, Giuseppe Penone, Arnulf Rainer, Nan Goldin …

Een coproductie van de Museum-
pool van de Stad Bergen en de Stichting Mons 2015.

Adres: 
BAM (Beaux-Arts Mons)
Rue Neuve, 8
7000 Mons
België
Openingsuren: 

MAR. > DIM. 10:00 > 18:00

Prijs: 

9€ / 12€ (Ticket combiné avec "Verlaine, cellule 52")

Pour réserver

Foutje gevonden?

Gelijkaardige Evenementen