Mons 2018

Mons 2018

Op naar Mons 2018!

Na het succes van de campagne ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ wordt de Fondation Mons 2015 omgedoopt tot Fondation Mons 2025.

De doelstellingen zijn duidelijk: iedereen vond de stadsmetamorfose en de mentaliteitswijziging erg geslaagd, dus we moeten doorgaan op dat elan en de interesse vasthouden die tijdens dat uitzonderlijke jaar bij de bezoekers en toeschouwers gewekt werd; voorts moeten we cultuur, intelligente ontspanning, kunstgeschiedenis, enz. voor alle inwoners, maar ook voor bezoekers van Bergen, toegankelijk houden.

De Fondation Mons 2025 werkt rond 5 pijlers:

Culture is Here

De culturele instellingen van Bergen verenigen rond een eenvormige strategie en gemeenschappelijke communicatiemiddelen.

Het culturele netwerk van Henegouwen

De synergie met de culturele actoren van Henegouwen voortzetten onder impuls van de Provincie Henegouwen.

Internationale relaties

De internationale naamsbekendheid van de regio uitbreiden door het culturele aanbod via artistieke en diplomatieke netwerken in het buitenland te promoten. Dat in nauwe samenwerking met de dienst toerisme, die de toeristische netwerken zal aanspreken.

Cultuur en Economie

Streven naar een toenadering tussen de culturele en de economische wereld, in het bijzonder door de voortzetting van de vzw Club Mons 2025.

MONS 2018

Een groot cultureel rendez-vous van internationale allure dat de feestelijke sfeer van de campagne ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ doet heropleven.
Een collectief evenement dat boogt op de waarden die Mons 2015 zo succesvol hebben gemaakt: een gevoel van betrokkenheid en bereidheid om te delen (vooral door interactieve en plaatselijke projecten), innovatie en artistieke veeleisendheid, en natuurlijk een vleugje gekkigheid...
De eerste editie wordt in de herfst van 2018 verwacht! Als smaakmaker organiseert de Fondation in 2016 en 2017 al een aantal grote evenementen, die u in onze agenda terugvindt.

Meer info over de samenstelling van de Raad van Bestuur, de balans en de activiteitenverslagen van de Fondation vindt u hier.

Nos projets

La Fondation Mons 2025 organise des évènements qui lui sont propres et conformes à ses valeurs.

En route vers la Biennale 18-19 de Mons, Capitale culturelle

Vivez 9 mois d'évènements culturels à Mons dès septembre !